استاندارد ملی «تراش روی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار»

عنوان استاندارد: صنایع دستی – تراش روی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار
(Handicrafts – Cutting on Glass – Specifications and Code of practice)
شماره‌ی ثبت: 22501
چاپ اول: 1396
مشخصات ظاهری: 50 صفحه، رنگی/ دارای تصویر و جدول.
محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، این‌جا کلیک کنید)
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران
مجری: عباس رحیمی
ناظر: سازمان ملی استاندارد ایران

روش گردآوری داده‌ها: میدانی- کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های اساتید تراش روی شیشه پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون تراش روی شیشه
– مشاهده و بررسی در رشته‌ی تراش روی شیشه
– قلی‌زاده، پرویز؛ رستخیز، سارا، کارگاه تراش روی شیشه، تهران، سمت، 1394.

فهرست مطالب:
پیش‌گفتار
مقدمه
1- هدف و دامنۀ كاربرد
2- مراجع الزامی
3- اصطلاحات و تعاریف
4- ویژگی‌های ابزارهای تولید
5- ویژگی‌های مواد اولیه
6- ویژگی‌های محصول نهایی
6-1- ساختار
6-2- ثبات رنگ
6-3- ابعاد
6-4- مقاومت
6-5- عیب‌های ظاهری
7- ویژگی‌های طرح‌، نقش‌ و رنگ‌بندی
8- آیین کار تولید
8-1- ترسیم طرح تراش
8-2- انتقال طرح روی زیرساخت شیشه‌ای و ترسیم خطوط راهنمای برش
8-3- تعویض سنگ تراش
8-4- تیزکردن لبۀ سنگ تراش
8-5- چاک‌دادن و ایجاد كنگره‌ها در لبۀ زیرساخت
8-6- اجرای تراش طرح لانه‌زنبوری
8-7- اجرای تراش طرح گل‌پنبه‌ای
8-8- پرداخت (پولیش)
8-9- تراش زیرساخت شیشه‌ای دوپوست/ چندپوست
8-10- تراش زیرساخت شیشه‌ای لعاب‌‌دار
8-11- تراش نقوش گیاهی، انسانی و جانوری
9- بسته‌بندی
10- نشانه‌گذاری
11- راهنمای نگه‌داری محصول
– پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونه‌های محصول تراش روی شیشه
– پیوست ب (الزامی) ویژگی‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه تراش روی شیشه
– کتاب‌نامه

دبیر: عباس رحیمی (کارشناسی صنایع دستی / کارشناسی ارشد عکاسی)؛ عضو هیئت علمی دانشگاه / موسسۀ پژوهش هنر برزان
رئیس: حمیده حقیقی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
سایر اعضای کمیسیون‌های فنی:
ویراستار: فریده مواجی (کارشناسی مهندسی کشاورزی) رئیس ادارۀ نظارت بر اجرای استاندارد ادارۀ کل استاندارد استان بوشهر
– اکبر حسین‌نژاد (دیپلم)؛ هنرمند تراش‌کار شیشه- عضو مستقل
– محمد انشایی (کارشناسی اقتصاد)؛ معاون صنایع دستی- ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران
– مجید برقانی (کارشناسی ارتباط تصویری)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان
– مینا دایی (کارشناسی ارشد شیمی)؛ کارشناس- ادارۀ کل استاندارد استان خوزستان
– فاطمه رنجبر (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– محمد شریف‌زادگان (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)؛ عضو هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان
– جعفر صاحبی (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ مدرس دانشگاه- عضو مستقل
– مانیا غضنفری (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان
– فرهاد فلاح (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ رئیس گروه حمایت از تولید- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– سید جلیل قاری‌قرآن (کارشناسی شیمی)؛ هنرمند تراش‌کار شیشه- عضو مستقل
– آتوسا کیخسروانی (کارشناسی مرمت بناهای تاریخی)؛ مسئول آموزش- معاونت صنایع دستی استان تهران
– ابراهیم نباتی (کارشناسی تاریخ)؛ هنرمند تراش‌کار شیشه- عضو مستقل
– مینا ناصری (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان

معرفی تراش روی شیشه ، هدف و دامنه‌ی کاربرد استاندارد:
تراش روی شیشه، یکی از گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران است. در این گرایش، سطح بیرونی ظروف و اشیای شیشه‌ای دست‌ساز، با استفاده از دستگاه‌ و ابزارهای مخصوص تراش خورده و با نقش‌های سنتي تزیین می‌شود.
تراش روی شیشه، روی برخی از انواع ظروف و اشیای شیشه‌ای دست‌ساز با فرم‌ها، ابعاد و کاربردهای گوناگون انجام می‌شود.
‌‌در حال حاضر محصولات تراش روی شیشه، در استان‌های تهران، قزوین، فارس، کردستان و اصفهان تولید و عرضه می‌شوند.
تراش روی شیشه، به‌عنوان یکی از گرایش‌های صنایع دستی ایران دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. از این‌رو، تدوین استانداردهای ملی مربوط به این محصول به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای ضرورت و اهمیت است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد اولیه، ابزارهای تولید، ساختار محصول نهایی، طرح‌ها و نقش‌مایه‌ها، آیین کار تولید، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری محصولات تراش روی شیشه است.
این استاندارد برای تراش روی شیشه کاربرد دارد.
این استاندارد برای‌‌ حکاکی روی شیشه و سایر گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای ایران کاربرد ندارد.

Scroll to Top