استاندارد ملی «شیشه‌گری فوتی- ویژگی‌ها و آیین کار»

عنوان استاندارد: صنایع دستی- شیشه‌گری فوتی- ویژگی‌ها و آیین کار
Handicrafts – Glass Blowing – Specifications and Code of practice
شماره‌ی ثبت: ۱۳۷۱۱
چاپ اول: ۱۳۹۶
مشخصات ظاهری: ۶۶ صفحه، رنگی/ دارای تصویر و جدول.
محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، این‌جا کلیک کنید)
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران
مجری: عباس رحیمی
ناظر: سازمان ملی استاندارد ایران

روش گردآوری داده‌ها: میدانی- کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های اساتید شیشه‌گری فوتی پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون شیشه‌گری فوتی
– مشاهده و بررسی در رشته‌ی شیشه‌گری فوتی

فهرست مطالب:
پیش‌گفتار
مقدمه
۱- هدف و دامنۀ کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- ویژگی‌های ابزارهای تولید
۵- ویژگی‌های مواد اولیه
۶- ویژگی‌های محصول شیشه‌ای دمیده‌شده
۶-۱- ساختار
۶-۲- ابعاد
۶-۳- مقاومت
۶-۴- عیبهای ظاهری
۷- ویژگی‌های طرح، نقش و رنگ‌بندی
۷-۱- طرح و نقش
۷-۲- رنگ‌بندی
۸- آیین کار تولید
۸-۱- طراحی محصول
۸-۲- آماده‌سازی کوره‌ها و گرم‌خانه‌های شیشه‌گری
۸-۳- تعیین ترکیب بار شیشه
۸-۴- آماده‌سازی بار شیشه
۸-۵- ذوب بار کامل و تهیۀ بار مذاب شیشه‌
۸-۶- شکل‌دهی محصول شیشه‌ای
۸-۶-۱- شکل‌دهی محصول شیشه‌ای به روش دمیدن آزاد (بدون قالب)
۸-۶-۲- شکل‌دهی محصول شیشه‌ای آزاد با استفاده از قالب
۸-۷- مراحل تکمیلی
۸-۷-۱- برش لبه‌های محصول شیشه‌ای
۸-۷-۲- مات‌کاری محصول شیشه‌ای با استفاده از مواد اسیدی
۸-۷- روش تولید محصولات ویژه
۹- بسته‌بندی
۱۰- نشانه‌گذاری
۱۱- راهنمای نگه‌داری محصول
پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونه‌های محصول شیشه‌ای دمیده‌شده

دبیر: عباس رحیمی (کارشناسی صنایع دستی / کارشناسی ارشد عکاسی)؛ عضو هیئت علمی دانشگاه / موسسۀ پژوهش هنر برزان
رئیس: حمیده حقیقی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
اعضای کمیسیون‌های فنی:
ویراستار: فریده مواجی (کارشناسی مهندسی کشاورزی) رئیس ادارۀ نظارت بر اجرای استاندارد ادارۀ کل استاندارد استان بوشهر
– محمدرضا اسماعیلی تاجر (دیپلم)؛ هنرمند شیشه‌گر- عضو مستقل
– محمد انشایی (کارشناسی اقتصاد)؛ معاون- معاونت صنایع دستی استان تهران
– مینا دایی (کارشناسی ارشد شیمی)؛ کارشناس- ادارۀ کل استاندارد استان خوزستان
– فاطمه رنجبر (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– معصومه صلاحی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان
– آتوسا کیخسروانی (کارشناسی مرمت بناهای تاریخی)؛ مسئول آموزش- معاونت صنایع دستی استان تهران
– فرهاد فلاح (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ رئیس گروه حمایت از تولید- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– سید جلیل قاری‌قرآن (کارشناسی شیمی)؛ هنرمند شیشه‌گر- عضو مستقل
– مانیا غضنفری (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان
– مرتضی وفایی (مدرک معادل درجۀ ۱ در شیشه‌گری)؛ هنرمند شیشه‌گر- عضو مستقل

معرفی شیشه‌گری فوتی ، هدف و دامنه‌ی کاربرد استاندارد:
شیشه‌گری فوتی، یکی از گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران است که در آن، با استفاده از ابزارهای دستی ویژه و ازطریق دمیدن در شیشۀ مذاب، محصولات گوناگونِ کاربردی و تزیینی تولید می‌‌شود.
محصولات شیشه‌ای به‌روش دمیدن آزاد و یا به‌روش دمیدن در قالب، با فرم‌ها، انداز‌ه‌ها و کاربردهای گوناگون تولید می‌شوند.
‌‌ امروزه، محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده در ابعاد و فرم‌های متنوع‌ در استان تهران، شهرهای اصفهان، میمند فارس، قمصر کاشان و … تولید و عرضه می‌شود.
ازآنجا که محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کهن‌ترین گرایش‌های صنایع دستی ایران دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند؛ تدوین استانداردهای ملی مربوط به این محصولات به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای اهمیت است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد اولیه، ساختار محصول نهایی، ابزارهای تولید، آیین کار تولید، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری محصولات شیشه‌گری فوتی است.
این استاندارد برای شیشه‌گری فوتی کاربرد دارد.
این استاندارد برای‌‌ سایر گرایش‌های آبگینۀ ایران کاربرد ندارد.