استاندارد ملی « کاغذسازی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار»

عنوان استاندارد؛ صنایع دستی – کاغذسازی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار
(Handicrafts – Traditional paper making– Specifications and Code of practice)
شماره‌ی ثبت: 15719
چاپ اول: 1397
مشخصات ظاهری: 44 صفحه، رنگی/ دارای تصویر و جدول.
محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، این‌جا کلیک کنید)
کارفرما: سازمان ملی استاندارد ایران
مجری: عباس رحیمی
روش گردآوری داده‌ها: میدانی- کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های استادکاران کاغذسازی سنتی پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون کاغذسازی سنتی
– مشاهده و بررسی در رشته‌ی کاغذسازی سنتی

……

Scroll to Top