بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد حوالی فرهنگ
موضوع برنامه: «بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی»
مجری برنامه: فرزانه صادقیان
كارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: حسین چوپانی (معاون صنایع دستی بروجرد)، مسعود فرخ‌پِی (ورشوساز) و افشین باباحسینی (معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان لرستان)

بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی- بخش 1

بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی- بخش 2

Scroll to Top