بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد حوالی فرهنگ
موضوع برنامه: «بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی»
مجری برنامه: فرزانه صادقیان
كارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: حصیربافان و کارشناسان صنایع دستی استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان

بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی- بخش 1

بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی- بخش 2

Scroll to Top