زمینه‌های فتومونتاژ (فن ترکیب و دست‌کاری عکس؛ 1839 – 2000 میلادی)

نویسنده: عباس رحیمی
ناشر: افکار
چاپ اول: اردیبهشت‌ماه 1394
چاپ دوم فروردین‌ماه 1395
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 250
طراح جلد: هیلدا رضایی

 
فتومونتاژ، شیوه‌ی ترکیب عناصر عکسی برای ایجاد تصویر یکپارچه‌ی‌ عکاسی است. این شیوه، از زمان پیدایش تاکنون با چالش پیرامون خیال و واقعیت، همواره یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های تولید تصویر بوده‌ است.

تعریف دقیقی برای این روش بیان هنری وجود ندارد. ابداع اصطلاح فتومونتاژ را به دادائیست‌های برلین نسبت می‌دهند، ولی زمینه‌های بروز آن را می‌توان در دهه‌های آغازین پیدایش عکاسی به‌ویژه در تصاویر ترکیبی هنرمندان تصویرگرا جست‌وجو کرد.
روش چاپ ترکیبی تصویرگرایان که اغلب در جهت تولید تصاویر تمثیلی به‌کار می‌رفت، از زمان مکتب دادائیسم به بعد، با شیوه¬‌های متمایزی ازقبیل فتوکلاژ، فتومونتاژ، عکس¬‌ ساختگی، فتوپلاستیکس، تصویرگری دیجیتال و …، با اهداف فانتزی، وهم‌گرا، سیاسی، اجتماعی و تبلیغاتی تکامل خود را آشکار کرده‌است.
کتاب زمینه‌های فتومونتاژ با هدف بررسی زمینه‌های تأثیرگذار بر پیدایش و سیر تحول فتومونتاژ از آغاز ابداع عکاسی تا سال‌های اخیر، بر پایه‌ی رخدادهای سبک‌شناختی و دگرگونی ابزارها و تکنیک‌ها، در هشت زمینه نگارش شده‌است.
مطالب موجود در کتاب، با کندوکاو در منابع چاپی و اینترنتی پیرامون فتومونتاژ و عکس‌های ساختگی و نیز توصیف و تحلیل مهم‌ترین تصاویر و رخدادهای تأثیرگذار بر این شیوه‌‌ی عکاسی تدوین شده‌است.
در این کتاب، زمینه‌های تأثیرگذار بر فتومونتاژ، در قالب هشت فصل به شرح زیر بررسی شده است:
1. چاپ ترکیبی، کلاژ عکس و تخیل تصویری
2. دادائیسم و فتومونتاژ
3. سوررئالیسم و فتومونتاژ
4. ساختگرایی و فتومونتاژ
5. با‌هاوس و فتومونتاژ
6. هنر پاپ و فتومونتاژ
7. فتومونتاژ پس از مکاتب هنری پیشرو
8. تصویرگری دیجیتال و فتومونتاژ
با توجه به رواج شیوه‌ی فتومونتاژ در سال‌های اخیر در جامعه‌ی عکاسی و هنرهای تجسمی ایران و با توجه به این‌که به‌جز معدودی مقاله، منبع جامع منتشر‌شده به زبان فارسی درباره‌ی این موضوع، موجود نیست؛ امید است، این کتاب گامی هرچند کوچک در معرفی تاریخی و سبک‌شناختی فتومونتاژ به عکاسان و علاقه‌مندان این عرصه بردارد.

فهرست مطالب کتاب زمینه های فتومونتاژ

Scroll to Top