سه سال پس از پیدایش عکاسی در فرانسه، این پدیده در سال 1287 هجری قمری وارد دربار ایران شد. بیش از بیست یادداشت و کتاب دست‌نویس و چاپ سنگی مربوط به دهه‌های آغازین ورود عکاسی به ایران، به زبان فارسی وجود دارد که در مخازن نسخه‌های خطی کتابخانه‌ها یا در مجموعه‌های شخصی نگه‌داری می‌شوند. بدون شک نمی‌توان اهمیت فراوان این نوشته‌ها در شناخت سیر تحول روش‌ها، امکانات و برخی از مسائل مربوط به عکاسی ایران در آن دوران را انکار کرد. اغلب این متون بیشتر به جنبه‌ی فنی عکاسی پرداخته و راهنمای بسیاری از عکاسان دوره‌ی قاجار در کار خود بوده است. در کتاب حاضر، متن کامل بیست و دو کتاب و نوشته‌ بر اساس تاریخ نگارش آنها، همراه با برخی اصلاحات و توضیحات گنجانده شده است؛ تا امکان بررسی و پژوهش بیشتر در محتویات آنها از سوی پژوهشگران و علاقه‌مندان این حیطه صورت گیرد (مشاهدۀ متن کامل).

کتاب زمینه‌های فتومونتاژ با هدف بررسی زمینه‌های تأثیرگذار بر پیدایش و سیر تحول فتومونتاژ از آغاز ابداع عکاسی تا سال‌های اخیر، بر پایه‌ی رخدادهای سبک‌شناختی و دگرگونی ابزارها و تکنیک‌ها، در هشت زمینه نگارش شده‌است.
چاپ ترکیبی، کلاژ عکس و تخیل تصویری؛ دادائیسم و فتومونتاژ؛ سوررئالیسم و فتومونتاژ؛ ساختگرایی و فتومونتاژ؛ با‌هاوس و فتومونتاژ؛ هنر پاپ و فتومونتاژ؛ فتومونتاژ پس از مکاتب هنری پیشرو؛ تصویرگری دیجیتال و فتومونتاژ؛ زمینه‌هایی است که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد (مشاهدۀ متن کامل).

این کتاب، دربرگیرنده‌ی اطلاعات کتاب‌شناسی تمام مقالات و موضوعات عکاسی (تعداد 6911 مقاله) است که در گستره‌ی زماني سال‌ 1312 تا 1393 خورشیدی، به زبان فارسي در مجلاتِ هنری ایران منتشر شده‌است.
127 عنوان مجله‌ شامل 6421 شماره، به‌صورت دوهفته‌نامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصل‌نامه، دوفصلنامه، سال‌نامه، گاهنامه و ویژه‌نامه، مجله‌ی الکترونیکی و نشریه‌ی دانشجویی، برای تدوین این کتاب‌شناسی بررسی شده‌است.
کتاب‌شناسی حاضر، به‌عنوان مرجعی مهم برای پژوهشگران، مدرسان و دانشجويان عکاسی و سایر گرایش‌های هنری، اطلاعات مقدماتي لازم براي شناسایی منابع پژوهشی و پی‌گیری سير تحول نظري و عملي عکاسی ایران را ارائه می‌دهد (مشاهدۀ متن کامل).

negah

کتاب «نگاه‌ها به ایران» به ایران پایان سده‌ی نوزدهم میلادی ازطریق عکس‌های موجود در آرشیو دانشگاه لایدن هلند می‌پردازد. این عکس‌ها که اغلب متعلق به آرشیو یک مجموعه‌دار هلندی به نام هوتس است که در آن زمان به ایران سفر کرده، برای نخستین‌بار در قالب یک کتاب و در یک مجموعه کنار هم منتشر شده‌است.
در کنار عکس‌ها، توضیحاتی از سه نفر از متخصصان عکس‌های تاریخی در این کتاب آورده شده که بر اهمیت آن می‌افزاید.

Scroll to Top