استاندارد مهارت و آموزش شیشه‌گری فوتی درجۀ ۳

عنوان گروه آموزشی: صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه)
تاریخ تدوین استاندارد: ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۴۵ صفحه

کارفرما: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
ناظر: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های هنرمندان شیشه‌گر پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون شیشه‌گری فوتی
– مشاهده و بررسی در هنرصنعت شیشه‌گری فوتی

اعضای کمیسیون‌های تخصصی تدوین استاندارد:
– عباس رحیمی؛ کارشناسی ارشد عکاسی؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
– حمیده حقیقی؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
– محمد انشایی؛ کارشناسی اقتصاد؛ معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
– آتوسا کیخسروانی؛ کارشناسی مرمت بناهای تاریخی؛ مسئول ادراۀ آموزش معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
– مرتضی وفایی؛ مدرک معادل درجۀ ۱ شیشه‌گری سنتی؛ استادکار شیشه‌گری فوتی/ مدرس دانشگاه پیام نور
– سید جلیل قاری‌قرآن؛ کارشناسی شیمی؛ استادکار شیشه‌گری فوتی
– فرهاد فلاح؛ کارشناسی ارشد صنایع دستی؛ هنرمند شیشه‌گری فوتی
– مانیا غضنفری؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

فهرست توانایی‌های بررسی‌شده در استاندارد:
– توانایی رعایت اصول ایمنی و پیش‌گیری از حوادث در کارگاه شیشه‌گری فوتی
– توانایی رعایت اصول بهداشت در کارگاه شیشه‌گری فوتی
– توانایی شناخت هنر-صنعت شیشه‌گری فوتی و تاریخچۀ آن
– توانایی شناخت خصوصیات شیشه
– توانایی شناخت تجهیزات ایجاد حرارت در شیشه‌گری فوتی
– توانایی استفاده از ابزارهای اولیۀ شکل‌دهی به محصول شیشه‌ای فوتی
– توانایی شناخت مشاغل موجود در کارگاه شیشه‌‌گری فوتی و وظایف هریک از آن‌ها
– توانایی آماده‌سازی کوره‌ها و گرم‌خانه‌های کارگاه شیشه‌گری
– توانایی انتقال بار شیشه به کورۀ مخزنی و تهیۀ بار شیشۀ مذاب
– توانایی برداشت بار (لقمه)
– توانایی مرمری‌کردن بار مذاب و تهیۀ گوی اولیه
– توانایی تهیۀ گوی ثانویه
– توانایی قاشق‌کاری گوی ثانویه
– توانایی تنش‌زدایی حباب شیشه‌ای در گرم‌خانه

معرفی شیشه‌گری فوتی:
شیشه‌گری فوتی، یکی از گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران است که در آن، با استفاده از ابزارهای دستی ویژه و ازطریق دمیدن در شیشۀ مذاب، محصولات گوناگونِ کاربردی و تزیینی تولید می‌‌شود.
محصولات شیشه‌ای به‌روش دمیدن آزاد و یا به‌روش دمیدن در قالب، با فرم‌ها، انداز‌ه‌ها و کاربردهای گوناگون تولید می‌شوند.
‌‌ امروزه، محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده در ابعاد و فرم‌های متنوع‌ در استان تهران، شهرهای اصفهان، میمند فارس، قمصر کاشان و … تولید و عرضه می‌شود.
ازآنجا که محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کهن‌ترین گرایش‌های صنایع دستی ایران دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند؛ تدوین استانداردهای مهارت و آموزش مربوط به این محصولات به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای اهمیت است.
شیشه‌گر فوتی درجه ۳ کسی است که با محصولات، تجهیزات ایجاد حرارت و ابزارهای عمومی شیشه‌گری فوتی کاملاً آشنا است و با توجه به اصول ایمنی و بهداشت شغلی، توانایی کار با تجهیزات ایجاد حرارت و ابزارهای عمومی شیشه‌گری فوتی و تولید گوی شیشه‌ای دمیده‌شده را دارد.