مستندنگاریِ احیای ورشوسازی دزفول

عنوان پژوهش: مستندنگاریِ احیای ورشوسازی دزفول
تاریخ پایان پروژه: مهرماه ۱۳۹۱
مشخصات ظاهری: قطع A4، صحافی با جلد گالینگور، ۱۷۰ صفحه، رنگی / دارای عکس و جدول.
محل نگهداری: تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی +++ اهواز، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان خوزستان، واحد پژوهش +++ مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
پژوهشگر: عباس رحیمی

روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع و مآخذ:
– گفته‌های آقایان رضا گل، رحمان گل، مانده قنداق‌ساز، مهدی ترابی‌کیا و موسی پرویزیان؛ اساتید سابق ورشوسازی در دزفول.
– گفته‌های آقای محمدجواد ورشوساز، استاد سابق ورشوسازی در رامهرمز.
– گفته‌های آقای قاسم ورشویی، استاد سابق ورشوسازی در بهبهان.
– مشاهده و بررسی کارگاه ورشوسازی آقای رحمن گل، واقع در بازار قدیم دزفول.
– احسانی، محمدتقی (۱۳۸۲)، هفت هزار سال فلزکاری در ایران، تهران، علمی‌و فرهنگی.
– وارد، ریچل (۱۳۸۴)، فلزکاری اسلامی، ترجمه‌ی مهناز شایسته فر، چاپ اول، تهران، موسسۀ مطالعات هنر اسلامی.
– توحیدی، فائق (۱۳۸۶)، مبانی هنر‌های: فلزی نگارگری سفالگری و منسوجات معماری خط وکتابت، چاپ اول، تهران، سمیرا.
– پورکاظم، کاظم، جغرافیای تاریخی خوزستان، جلد اول، چاپ اول، اهواز، آیات.
– دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۶۲)، لغت‌نامه، زیر نظر دکتر محمد معین، ج ۴۵، تهران.
– آیت‌الله‌زاده‌ی شیرازی، باقر، «بررسی هنر فلزکاری در دوران سلجوقی»، فصلنامۀ‌ هنر، شماره‌ی ۳.
– پرایس، کریستین (۱۳۸۰)، تاریخ هنر اسلامی، ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، چاپ دوم، تهران، علمی و فرهنگی.
– پوپ، آرتور و دیگران (۱۳۶۴)، شاهکارهای هنری ایران، اقتباس پرویز ناتل خانلری، چاپ دوم، تهران، علمی و فرهنگی.

فهرست مطالب:
فصل اول. دیرینه‌شناسی ورشوسازی دزفول
– خاستگاه افسانه‌ای و واقعی ورشوسازی | ص ۲
– پیشینه‌ی تاریخی ورشوسازی | ص ۴
– پراکندگی جغرافیایی ورشوسازی در ایران | ص ۱۱
– محل جغرافیایی ورشوسازی دزفول | ص ۱۲
– حرفه‌های مرتبط با ورشوسازی | ص ۱۵

فصل دوم. موادشناسیِ ورشوسازی دزفول
– مواد مصرفی ورشوسازی دزفول | ص ۱۹
– مواد مصرفی مورد استفاده در مرحله‌ی ساخت بدنه‌ی محصولات ورشو | ص ۱۹
– مواد مصرفی برای مرحله‌ی تزئین محصول (قلم‌زنی و مشبک‌کاری) | ص. ۲۱
– منابع و محل‌‌های تهیه‌ی مواد مصرفی ورشوسازی دزفول | ص ۲۲
– معیار‌های سنجش و انتخاب مواد اولیه‌ی ورشوسازی دزفول | ص ۲۲

فصل سوم.کارگاه‌های ورشوسازی دزفول
– توصیف فضای کارگاه ورشوسازی | ص ۲۴

فصل چهارم. ابزارشناسی ورشوسازی دزفول
– ابزار‌ها و ادوات مورد استفاده در ساخت بدنه‌ی محصولات ورشو | ص ۲۸
– ابزار‌ها و ادوات مورد استفاده در ساختن قیر | ص ۴۲
– ابزار‌ها و ادوات مورد استفاده در تزئینات محصولات ورشو (مشبک‌کاری، قلم‌زنی و …) | ص ۴۳

فصل پنجم. مراحل اجرایی ورشوسازی دزفول
– مراحل و شیوه‌ی ساخت محصولات ورشو ۵۰
– تقویم زمانی کار | ص ۷۰
– چگونگی تقسیم کار | ص ۷۰
– ساعات کار | ص ۷۰

فصل ششم. منابع انسانی ورشوسازی دزفول
– موقعیت شغلی استادکاران ورشوسازی دزفول | ص ۷۲
– موقعیت شغلی کارگران در کارگاه ورشوسازی دزفول | ص ۷۲
– جنس و سن ورشو‌سازان دزفول | ص ۷۳
– رابطه‌ی استاد- شاگردی در ورشوسازی دزفول | ص ۷۳
– پیش‌کسوت‌ها و اساتید شاخص ورشوسازی دزفول | ص ۷۴

فصل هفتم. محصولات ورشوسازی دزفول
– نام و ابعاد محصولات ورشوسازی دزفول | ص ۷۷
– نقوش و طرح‌‌های مورد استفاده، الگو‌های کار و چگونگی انتقال به محصولات ورشو در دزفول | ص ۸۵
– خط‌نوشته در محصولات ورشوسازی دزفول | ص ۸۸
– نوع کاربرد و استفاده از محصولات ورشوسازی در دزفول و سایر مناطق | ص ۸۸

فصل هشتم. مسائل اقتصادی ورشوسازی دزفول
– نوع و میزان سرمایه‌گذاری ثابت و متغیر در ورشوسازی دزفول | ص ۹۰
– دست‌مزد استادکاران و دیگر عوامل انسانی تولید محصولات ورشو | ص ۹۰
– چگونگی تولید و توزیع و عرضه و فروش محصولات ورشو | ص ۹۱
– چگونگی ارزیابی قیمت‌ محصولات ورشو‌ | ص ۹۱

فصل نهم. جایگاه و منزلت اجتماعی ورشوسازی دزفول
– جایگاه هنر- صنعت ورشوسازی دزفول در جامعه | ص ۹۳
– ارزش و اعتبار محصولات ورشو در منطقه‌ی دزفول | ص ۹۳
– جایگاه و منزلت ورشوسازان در دزفول | ص ۹۴

فصل دهم. آسیب‌شناسی ورشوسازی دزفول
– مطالعات جامع به‌منظور آسیب‌شناسی ورشوسازی دزفول | ص ۹۶
– مطالعات امکان‌سنجی حیات مجدد و ادامه‌ی فعالیت پایدار در ورشوسازی دزفول با توجه به داده‌های مطالعات آسیب‌شناسی | ص ۹۷

فصل یازدهم. زمینه‌های فرهنگی ورشوسازی دزفول
– واژه‌‌ها، اصطلاحات رایج، افسانه‌‌ها، حکایات و ضرب‌المثل‌‌ها پیرامون ورشوسازی | ص ۱۱۶
– نقوش رایج در ورشوسازی دزفول؛ نمادشناسی و معانی مربوطه | ص ۱۳۵
– مقوله‌ی آموزش در ورشوسازی دزفول | ص ۱۴۱
– دین و مذهب در ورشوسازی دزفول | ص ۱۴۱
– فرهنگ عامه در ورشوسازی دزفول | ص ۱۴۱

فصل دوازدهم. مراحل اجرایی و عملیاتی در احیای ورشوسازی دزفول
– سیاست‌های پشتیبانی به منظور احیای ورشوسازی دزفول | ص ۱۴۳
– بیان ضرورت احیای صنعت ورشوسازی برحسب شرایط اقتصادی | ص ۱۴۶
– تعیین و بیان ضرورت احیای صنعت ورشوسازی برحسب شرایط فرهنگی و هنری | ص ۱۶۱

فهرست منابع و مآخذ | ص ۱۶۹
پیوست‌ها
پیوست ۱. نشانی‌ها | ص ۱۸۱
پیوست ۲. فهرست موضوعات و منابع تصاویر | ص ۱۸۲