مستندنگاریِ احیای نمدمالی خوزستان

عنوان پژوهش: مستندنگاریِ احیای نمدمالی خوزستان
تاریخ پایان پروژه: مهرماه ۱۳۹۱
مشخصات ظاهری: قطع A4، صحافی با جلد گالینگور، ۲۳۲ صفحه، رنگی / دارای عکس و جدول.
محل نگهداری: تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی +++ اهواز، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان خوزستان، واحد پژوهش +++ مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
پژوهشگر: عباس رحیمی

منابع و مآخذ:
– گفته‌های آقای احمد محمدیان‌نژاد؛ آخرین نمدمال فعال در دزفول.
– گفته‌های آقایان حاج نصرالله آبخو، محمدجعفر آبخو، شنبه قنبریان و محمود فاضلیان‌پور؛ نمدمالان فعال در بهبهان.
-گفته‌های آقای عبدالرضا درویشی (استادکار رنگرزی سنتی در دزفول.
– عکس‌های موجود در بایگانی شخصی خانم معصومه صلاحی پیرامون نمدمالی دزفول.
– عکس‌های موجود در بایگانی شخصی خانم منصوره رضوی پیرامون نمد دزفول.
– مشاهده و بررسی کارگاه استاد احمد محمدیان‌نژاد در دزفول.
– مشاهده و بررسی کارگاه استاد نصرالله آبخو. واقع در: بهبهان، خیابان عدالت محل بازار نو کوچه سلمان فارسی.
– مشاهده و بررسی کارگاه استاد شنبه قنبریان دربهبهان.
– اسناد موجود در ادارات صنایع دستی اهواز، دزفول و بهبهان پیرامون نمدمالان.
– جی. گلاک، ادوارد و سوی هیرا موتو گلاک (۱۳۵۳)، سیری در صنایع دستی ایران، تهران، انتشارات بانک ملی ایران، ص ۲۷۷.
– وولف، هانس (۱۳۷۳)، صنایع دستی کهن ایران، ترجمه‌ی سیروس ابراهیم‌زاده، تهران، انتشارات آموزش انقلاب، ص ۲۰۰.
– سلمانیان، فاطمه و رضا مردمون، مقالات همایش نمدمالی در استان گلستان، ص ۲۲۰.
– ابراهیمی ناغانی، حسین (۱۳۸۸)، « پژوهشی پیرامون نمد و نمدمالی چهارمحال بختیاری»، نشریه‌ی کتاب ماه هنر، شماره‌ی ۱۳۸، صص ۷۲ تا ۸۱.
– قاضیانی، فرحناز (۱۳۷۶)، بختیاری‌ها؛ بافته‌ها و نقوش، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، ۵۵.
– صوراسرافیل، شیرین (۱۳۷۸)، رنگ‌های ایرانی، چاپ اول، تهران.
– حیدری شکیب، رضا (۱۳۸۸)، «پژوهشی در هنر نمدمالی استان کرمانشاه»، نشریه‌ی کتاب ماه هنر ۱۳۸۸، شماره‌ی‌ ۱۲۸، صص ۴۸ تا ۵۱.
– جزمی، محمد و دیگران (۱۳۶۳)، هنرهای بومی در صنایع دستی باختران، تهران، انتشارات مرکز مردم شناسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی،
– یاوری، حسین (۱۳۸۷)، نساجی سنتی ایران، چاپ دوم، تهران، سورۀ مهر، صص ۳۳ تا ۴۰.
– جهانشاهی افشار، ویکتوریا (۱۳۸۰)، فرایند و روش‌های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی، چاپ دوم، تهران، دانشگاه هنر، صص ۲۰۴ تا ۲۰۶.
– عمید، حسن (۱۳۷۱)، فرهنگ عمید، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر.
– دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، زیر نظر محمد معین، تهران.
-معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ۴، تهران، امیرکبیر.
– واحد تحقیقات معاونت صنایع دستی استان گلستان (۱۳۸۴)، سیری در صنایع دستی استان گلستان، چاپ اول، گرگان، نشر معاونت صنایع دستی استان گلستان.
– دیماند، س. م.، صنایع اسلامی ایران، ترجمه‌ی عبدالله فریار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
– پورکاظم، کاظم، جغرافیای تاریخی خوزستان، جلد اول، چاپ اول، اهواز، آیات.
-جوادیپور، محمود (۱۳۸۹)، پژوهشی در نمدهای ایران، تهران، فرهنگستان هنر.
– نشریه فرهنگ مردم، شماره‌ی ۱۰- ۹
– دایره‌المعارف قرآن کریم، جلد ۶
– تاریخ تمدن، ج ۲، ص ۳۰۰.
– التفسیر الکبیر، ج ۳۲، ص ۷۲؛ تفسیر ماوردى، ج ۶‌‌،
– خبرگزاری مهر، ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۰، نمدمالی؛ هنر ازرونق‌افتاده‌ی ترکمن‌ها.
– خبرگزاری جمهوری اسلامی، رشت، ۶ شهریورماه ۱۳۸۷.
– روزنامه‌ی خبر جنوب، شماره‌ی ۲۸۸۹، ۲۵ مهرماه ۱۳۷۰.
– ارجانی، فرامرز بن خداداد بن عبدالله الکاتب (۱۳۸۵)، سمک عیار، با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری، چاپ هشتم، تهران: آگاه.
– فردوسی، شاهنامه،
– حافظ، غزلیات،
– مولوی، دیوان شمس
– نظامی، خمسه
– سعدی، بوستان و گلستان.
– عطار، دیوان اشعار، الهی‌نامه، بلبل‌نامه، اسرارنامه و خسرونامه
– وحشی بافقی، ناظر و منظور
– خاقانی، دیوان اشعار
– انوری، دیوان اشعار
– اوحدی، جام‌جم
– کمال‌الدین اسماعیل، دیوان اشعار
– شیخ بهایی، دیوان اشعار
– سیف فرغانی، گزیده اشعار
– فروغی بسطامی، دیوان اشعار
– امیرخسرو دهلوی، گزیده اشعار
– فخرالدین اسعد گرگانی، ویس و رامین
– نظام قاری، دیوان اشعار
– بیدل دهلوی، غزلیات
– نیمایوشیج، مجموعه اشعار
– پروین اعتصامی، دیوان اشعار
– شاملو، احمد، باغ آینه و در آستانه
– علی‌اکبر دهخدا، امثال و حکم
– سوزنی سمرقندی، دیوان اشعار
– قبادیانی، ناصرخسرو، دیوان اشعار
– سعد سلمان، مسعود، دیوان اشعار

فهرست مطالب:
فهرست تصاویر
آوانگاری
پیش‌گفتار

فصل اول. دیرینه‌شناسی نمدمالی
– خاستگاه افسانه‌ای و واقعی نمدمالی | ص ۲
– پیشینه‌ی تاریخی نمدمالی | ص ۳
– پراکندگی جغرافیایی نمدمالی در ایران | ص ۵
– محل جغرافیایی استان خوزستان و مراکز نمدمالی آن | ص ۱۵
– پیشه‌های وابسته و مرتبط با نمدمالی | ص ۲۰

فصل دوم. موادشناسی در نمدمالی خوزستان
– مواد مصرفی در نمدمالی خوزستان | ص ۳۱
– منابع و محل‌های تهیه‌ی مواد مصرفی برای تولید محصولات نمدی خوزستان | ص ۴۵
– چگونگی فراهمکردن و جابه‌جایی مواد از منابع به محل کارگاه نمدمالی در خوزستان | ص ۴۶
– معیارهای سنجش و انتخاب مواد اولیه‌ی نمدمالی در خوزستان | ص ۴۷

فصل سوم. کارگاه‌های نمدمالی خوزستان
– توصیف فضای کارگاه‌های نمدمالی خوزستان | ص ۵۰
– وضعیت کارگاه‌های نمدمالی خانگی در خوزستان | ص ۵۳
– وضعیت کارگاه‌های نمدمالی خارج از منزل در خوزستان | ص ۵۴

فصل چهارم. ابزارشناسیِ نمدمالی خوزستان
– ابزارهای پشم‌زنی یا حلاجی | ص ۵۶
– ابزارها و وسایل مورد استفاده در نمدمالی خوزستان | ص ۶۳
– ابزارها و وسایل مورد استفاده در رنگرزی پشم | ص ۷۰

فصل پنجم. مراحل اجراییِ نمدمالی خوزستان
– مراحل و شیوه‌ی ساخت کالاهای نمدی در خوزستان | ص ۷۳
– تقویم زمانی کار در نمدمالی خوزستان | ص . ۱۰۰
– چگونگی تقسیم کار در نمدمالی خوزستان | ص ۱۰۱
– ساعات کار نمدمالان خوزستان | ص ۱۰۲

فصل ششم. نیروی انسانی تولید در نمدمالی خوزستان
– موقعیت شغلی استادکاران نمدمالی خوزستان | ص ۱۰۳
– موقعیت شغلی کارگران نمدمالی خوزستان | ص ۱۰۳
– جنس و سن نمد‌مالان خوزستان | ص ۱۰۴
– رابطه‌ی استاد- شاگردی در نمدمالی خوزستان | ص ۱۰۵
– پیش‌کسوت‌ها و اساتید شاخص نمدمالی خوزستان | ص ۱۰۶

فصل هفتم. کالاهای تولیدی نمدمالی خوزستان
– نام، جنس و ابعاد محصولات تولیدی نمدمالی خوزستان | ص ۱۱۰
– نقوش و طرح‌ها، الگوهای کار و چگونگی انتقال به محصولات نمدی در خوزستان | ص ۱۱۵
– خط‌نوشته در محصولات نمدی خوزستان | ص ۱۲۱

فصل هشتم. مسائل اقتصادی نمدمالی خوزستان
– نوع و میزان سرمایه‌گذاری ثابت و متغیر در نمدمالی خوزستان | ص ۱۲۴
– دست‌مزد استادکاران و دیگر عوامل انسانی تولید نمد در خوزستان | ص ۱۲۴
– چگونگی تولید، توزیع و فروش محصولات نمدی خوزستان | ص ۱۲۵
– چگونگی ارزیابی قیمت‌های محصولات نمد‌ی تولیدشده در خوزستان | ص ۱۲۵

فصل نهم. جایگاه و منزلت اجتماعی نمدمالی خوزستان
– جایگاه نمدمالی در خوزستان | ص ۱۲۷
– ارزش و اعتبار کالاهای نمدی در خوزستان | ص ۱۲۷
– جایگاه و منزلت نمدمالان در خوزستان | ص ۱۲۸

فصل دهم. آسیب‌شناسی نمدمالی خوزستان
-مطالعات جامع به منظور آسیب‌شناسی نمدمالی | ص ۱۳۰
– مطالعات امکان‌سنجی ادامه‌ی فعالیت پایدار در نمدمالی خوزستان با توجه به داده‌های مطالعات آسیب‌شناسی | ص ۱۳۲

فصل یازدهم. زمینه‌های فرهنگیِ نمدمالی خوزستان
– واژه‌ها، اصطلاحات رایج، افسانه‌ها، حکایات و ضرب‌المثل‌ها در نمدمالی خوزستان | ص ۱۵۶
– نقوش رایج در نمد‌ خوزستان؛ نمادشناسی و معانی مربوطه | ص ۱۷۱
– آموزش در نمدمالی خوزستان | ص ۱۷۲
– دین و مذهب در نمدمالی خوزستان | ص ۱۷۲
– فرهنگ عامه در نمدمالی خوزستان | ص ۱۷۳

فصل دوازدهم. مراحل اجرایی و عملیاتی در رونق دوباره‌ی نمدمالی خوزستان
– سیاست‌های پشتیبانیِ احیای نمدمالی خوزستان | ص ۱۷۵
– ضرورت احیای نمدمالی خوزستان براساس شرایط اقتصادی | ص ۱۷۹
– تعیین و بیان ضرورت احیای نمدمالی خوزستان برحسب شرایط فرهنگی و هنری | ص ۱۹۵
– تعیین و تشخیص زمان‌بندی برای راه‌اندازی کارگاه تولیدی در قالب طرح‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت | ص ۱۹۹

منابع و مآخذ | ص ۲۲۰
پیوست‌ها
پیوست الف. نشانی‌ها | ص ۲۲۶
پیوست ب. فهرست موضوعات و منابع تصاویر | ص ۲۲۷