مستندنگاریِ احیای نمدمالی خوزستان

عنوان پژوهش: مستندنگاریِ احیای نمدمالی خوزستان
تاریخ پایان پروژه: مهرماه 1391
مشخصات ظاهری: قطع A4، صحافی با جلد گالینگور، 232 صفحه، رنگی / دارای عکس و جدول.
محل نگهداری: تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی +++ اهواز، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان خوزستان، واحد پژوهش +++ مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
پژوهشگر: عباس رحیمی

منابع و مآخذ:
– گفته‌های آقای احمد محمدیان‌نژاد؛ آخرین نمدمال فعال در دزفول.
– گفته‌های آقایان حاج نصرالله آبخو، محمدجعفر آبخو، شنبه قنبریان و محمود فاضلیان‌پور؛ نمدمالان فعال در بهبهان.
-گفته‌های آقای عبدالرضا درويشي (استادکار رنگرزی سنتي در دزفول.
– عکس‌های موجود در بایگانی شخصی خانم معصومه صلاحی پیرامون نمدمالی دزفول.
– عکس‌های موجود در بایگانی شخصی خانم منصوره رضوی پیرامون نمد دزفول.
– مشاهده و بررسی کارگاه استاد احمد محمدیان‌نژاد در دزفول.
– مشاهده و بررسی کارگاه استاد نصرالله آبخو. واقع در: بهبهان، خيابان عدالت محل بازار نو كوچه سلمان فارسي.
– مشاهده و بررسی کارگاه استاد شنبه قنبریان دربهبهان.
– اسناد موجود در ادارات صنایع دستی اهواز، دزفول و بهبهان پیرامون نمدمالان.
– جی. گلاک، ادوارد و سوی هیرا موتو گلاک (1353)، سیری در صنایع دستی ایران، تهران، انتشارات بانک ملی ایران، ص 277.
– وولف، هانس (1373)، صنایع دستی کهن ایران، ترجمه‌ی سیروس ابراهیم‌زاده، تهران، انتشارات آموزش انقلاب، ص 200.
– سلمانیان، فاطمه و رضا مردمون، مقالات همایش نمدمالی در استان گلستان، ص 220.
– ابراهیمی ناغانی، حسین (1388)، « پژوهشی پیرامون نمد و نمدمالی چهارمحال بختیاری»، نشریه‌ی کتاب ماه هنر، شماره‌ی 138، صص 72 تا 81.
– قاضیانی، فرحناز (1376)، بختیاری‌ها؛ بافته‌ها و نقوش، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، 55.
– صوراسرافیل، شیرین (1378)، رنگ‌های ایرانی، چاپ اول، تهران.
– حیدری شکیب، رضا (1388)، «پژوهشی در هنر نمدمالی استان کرمانشاه»، نشریه‌ی کتاب ماه هنر 1388، شماره‌ی‌ 128، صص 48 تا 51.
– جزمی، محمد و دیگران (1363)، هنرهای بومی در صنایع دستی باختران، تهران، انتشارات مرکز مردم شناسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی،
– یاوری، حسین (1387)، نساجی سنتی ایران، چاپ دوم، تهران، سورۀ مهر، صص 33 تا 40.
– جهانشاهی افشار، ویکتوریا (1380)، فرایند و روش‌های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی، چاپ دوم، تهران، دانشگاه هنر، صص 204 تا 206.
– عمید، حسن (۱۳۷۱)، فرهنگ عمید، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر.
– دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، زیر نظر محمد معین، تهران.
-معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 4، تهران، امیرکبیر.
– واحد تحقیقات معاونت صنایع دستی استان گلستان (1384)، سیری در صنایع دستی استان گلستان، چاپ اول، گرگان، نشر معاونت صنایع دستی استان گلستان.
– دیماند، س. م.، صنایع اسلامی ایران، ترجمه‌ی عبدالله فریار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
– پورکاظم، کاظم، جغرافیای تاریخی خوزستان، جلد اول، چاپ اول، اهواز، آیات.
-جواديپور، محمود (1389)، پژوهشي در نمدهاي ايران، تهران، فرهنگستان هنر.
– نشریه فرهنگ مردم، شماره‌ی 10- 9
– دایره‌المعارف قرآن كريم، جلد 6
– تاريخ تمدن، ج 2، ص 300.
– التفسير الكبير، ج 32، ص 72؛ تفسير ماوردى، ج 6‌‌،
– خبرگزاری مهر، 10 دی‌ماه ۱۳۹۰، نمدمالی؛ هنر ازرونق‌افتاده‌ی ترکمن‌ها.
– خبرگزاري جمهوري اسلامي، رشت، 6 شهریورماه 1387.
– روزنامه‌ی خبر جنوب، شماره‌ی 2889، 25 مهرماه 1370.
– ارجانی، فرامرز بن خداداد بن عبدالله الکاتب (۱۳۸۵)، سمک عیار، با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری، چاپ هشتم، تهران: آگاه.
– فردوسی، شاهنامه،
– حافظ، غزلیات،
– مولوی، دیوان شمس
– نظامی، خمسه
– سعدی، بوستان و گلستان.
– عطار، دیوان اشعار، الهی‌نامه، بلبل‌نامه، اسرارنامه و خسرونامه
– وحشی بافقی، ناظر و منظور
– خاقانی، دیوان اشعار
– انوری، دیوان اشعار
– اوحدی، جام‌جم
– کمال‌الدین اسماعیل، دیوان اشعار
– شیخ بهایی، دیوان اشعار
– سیف فرغانی، گزیده اشعار
– فروغی بسطامی، دیوان اشعار
– امیرخسرو دهلوی، گزیده اشعار
– فخرالدین اسعد گرگانی، ویس و رامین
– نظام قاری، دیوان اشعار
– بیدل دهلوی، غزلیات
– نیمایوشیج، مجموعه اشعار
– پروین اعتصامی، دیوان اشعار
– شاملو، احمد، باغ آینه و در آستانه
– علی‌اکبر دهخدا، امثال و حکم
– سوزنی سمرقندی، دیوان اشعار
– قبادیانی، ناصرخسرو، دیوان اشعار
– سعد سلمان، مسعود، دیوان اشعار

فهرست مطالب:
فهرست تصاویر
آوانگاری
پیش‌گفتار

فصل اول. دیرینه‌شناسی نمدمالی
– خاستگاه افسانه‌ای و واقعی نمدمالی | ص 2
– پیشینه‌ی تاریخی نمدمالی | ص 3
– پراکندگی جغرافیایی نمدمالی در ایران | ص 5
– محل جغرافیایی استان خوزستان و مراکز نمدمالی آن | ص 15
– پیشه‌های وابسته و مرتبط با نمدمالی | ص 20

فصل دوم. موادشناسی در نمدمالی خوزستان
– مواد مصرفی در نمدمالی خوزستان | ص 31
– منابع و محل‌های تهیه‌ی مواد مصرفی برای تولید محصولات نمدی خوزستان | ص 45
– چگونگی فراهمکردن و جابه‌جایی مواد از منابع به محل کارگاه نمدمالی در خوزستان | ص 46
– معیارهای سنجش و انتخاب مواد اولیه‌ی نمدمالی در خوزستان | ص 47

فصل سوم. کارگاه‌های نمدمالی خوزستان
– توصیف فضای کارگاه‌های نمدمالی خوزستان | ص 50
– وضعیت کارگاه‌های نمدمالی خانگی در خوزستان | ص 53
– وضعیت کارگاه‌های نمدمالی خارج از منزل در خوزستان | ص 54

فصل چهارم. ابزارشناسیِ نمدمالی خوزستان
– ابزارهای پشم‌زنی یا حلاجی | ص 56
– ابزارها و وسایل مورد استفاده در نمدمالی خوزستان | ص 63
– ابزارها و وسایل مورد استفاده در رنگرزی پشم | ص 70

فصل پنجم. مراحل اجراییِ نمدمالی خوزستان
– مراحل و شیوه‌ی ساخت کالاهای نمدی در خوزستان | ص 73
– تقویم زمانی کار در نمدمالی خوزستان | ص . 100
– چگونگی تقسیم کار در نمدمالی خوزستان | ص 101
– ساعات کار نمدمالان خوزستان | ص 102

فصل ششم. نیروی انسانی تولید در نمدمالی خوزستان
– موقعیت شغلی استادکاران نمدمالی خوزستان | ص 103
– موقعیت شغلی کارگران نمدمالی خوزستان | ص 103
– جنس و سن نمد‌مالان خوزستان | ص 104
– رابطه‌ی استاد- شاگردی در نمدمالی خوزستان | ص 105
– پیش‌کسوت‌ها و اساتید شاخص نمدمالی خوزستان | ص 106

فصل هفتم. کالاهای تولیدی نمدمالی خوزستان
– نام، جنس و ابعاد محصولات تولیدی نمدمالی خوزستان | ص 110
– نقوش و طرح‌ها، الگوهای کار و چگونگی انتقال به محصولات نمدی در خوزستان | ص 115
– خط‌نوشته در محصولات نمدی خوزستان | ص 121

فصل هشتم. مسائل اقتصادی نمدمالی خوزستان
– نوع و میزان سرمایه‌گذاری ثابت و متغیر در نمدمالی خوزستان | ص 124
– دست‌مزد استادکاران و دیگر عوامل انسانی تولید نمد در خوزستان | ص 124
– چگونگی تولید، توزیع و فروش محصولات نمدی خوزستان | ص 125
– چگونگی ارزیابی قیمت‌های محصولات نمد‌ی تولیدشده در خوزستان | ص 125

فصل نهم. جایگاه و منزلت اجتماعی نمدمالی خوزستان
– جایگاه نمدمالی در خوزستان | ص 127
– ارزش و اعتبار کالاهای نمدی در خوزستان | ص 127
– جایگاه و منزلت نمدمالان در خوزستان | ص 128

فصل دهم. آسیب‌شناسی نمدمالی خوزستان
-مطالعات جامع به منظور آسیب‌شناسی نمدمالی | ص 130
– مطالعات امکان‌سنجی ادامه‌ی فعالیت پایدار در نمدمالی خوزستان با توجه به داده‌های مطالعات آسیب‌شناسی | ص 132

فصل یازدهم. زمینه‌های فرهنگیِ نمدمالی خوزستان
– واژه‌ها، اصطلاحات رایج، افسانه‌ها، حکایات و ضرب‌المثل‌ها در نمدمالی خوزستان | ص 156
– نقوش رایج در نمد‌ خوزستان؛ نمادشناسی و معانی مربوطه | ص 171
– آموزش در نمدمالی خوزستان | ص 172
– دین و مذهب در نمدمالی خوزستان | ص 172
– فرهنگ عامه در نمدمالی خوزستان | ص 173

فصل دوازدهم. مراحل اجرایی و عملیاتی در رونق دوباره‌ی نمدمالی خوزستان
– سیاست‌های پشتیبانیِ احیای نمدمالی خوزستان | ص 175
– ضرورت احیای نمدمالی خوزستان براساس شرایط اقتصادی | ص 179
– تعیین و بیان ضرورت احیای نمدمالی خوزستان برحسب شرایط فرهنگی و هنری | ص 195
– تعیین و تشخیص زمان‌بندی برای راه‌اندازی کارگاه تولیدی در قالب طرح‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت | ص 199

منابع و مآخذ | ص 220
پیوست‌ها
پیوست الف. نشانی‌ها | ص 226
پیوست ب. فهرست موضوعات و منابع تصاویر | ص 227

به بالای صفحه بردن