مستندنگاریِ احیای لنگ‌بافی شوشتر

عنوان پژوهش: مستندنگاریِ احیای لنگ‌بافی شوشتر
تاریخ پایان پروژه: اسفندماه ۱۳۸۹
مشخصات ظاهری: قطع A4، صحافی با جلد گالینگور، ۱۹۷ صفحه، رنگی / دارای تصویر و جدول.
محل نگه‌داری: تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی +++ اهواز، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان خوزستان، واحد پژوهش +++ مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
پژوهشگر: عباس رحیمی

روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع و مآخذ:
-گفته‌های آقایان محمد شرافتمند، حاج احمد بهبهانی، حاج مهدی قلمی، رضا محمدی، حاج عبدالرسول بهبهانی، حاج عباس کبریتی، علی‌اکبر مالک، سید حسین مرعشی‌کیا، حسین معروف، حاج عباس گنج، اسکندر چهارمحالی و خانواده‌ی سید علی زوارزاده؛ پیرامون جنبه‌های گوناگون لنگ‌بافی.
-یادداشت‌های خانم کبری نوروزی (کارشناس صنایع دستی و معاون اداره‌ی صنایع دستی شهرستان شوشتر) و خانم مهری پرویزی (مربی نساجی سنتی در شهر سوسنگرد) از گفته‌های استاد سید علی زوارزاده.
– مشاهده و بررسی کارگاه زنده‌یاد استاد زوارزاده.
– مشاهده و بررسی کارگاه آموزش نساجی سنتی اداره‌ی صنایع دستی شهرستان سوسنگرد.
– عکس‌های موجود در بایگانی شخصی خانم کبری نوروزی پیرامون استاد زوارزاده.
– عکس‌های موجود در بایگانی گروه جمع‌آوری اشیای موزه‌ی مردم‌شناسی شوشتر در تابستان ۱۳۸۵؛ پیرامون استاد زوارزاده.
– اطلاعات و راهنمایی‌های استاد رجبعلی فروزان‌پور پیرامون چله‌کشی و چله‌دوانی و همچنین اجرای چله‌دوانی توسط وی در اداره‌ی صنایع دستی شوشتر.
– اسناد موجود در اداره‌ی جهاد کشاورزی شوشتر مبنی بر کشت پنبه و پرورش کشت ابریشم در منطقه.
– مشاهده و بررسی دستگاه لنگ‌بافی موجود در موزه‌ی مردم‌شناسی شوشتر.

فهرست مطالب:
فصل اول. دیرینه‌شناسی لنگ‌بافی
– خاستگاه افسانه‌ای و واقعی لنگ‌بافی | ص ۲
– پیشینه‌ی تاریخی لنگ‌بافی | ص ۶
– پراکندگی جغرافیایی لنگ‌بافی در ایران | ص ۹
– محل جغرافیایی لنگ‌بافی | ص ۹
– پیشه‌های وابسته و مرتبط با لنگ‌بافی | ص ۱۰

فصل دوم. موادشناسی در هنر- صنعت لنگ‌بافی
– نوع مواد اولیه در لنگ‌بافی | ص ۱۷
– منابع و محل‌های تهیه‌ی مواد اولیه برای تولید لنگ | ص ۱۹
– چگونگی فراهم‌کردن و حمل و نقل مواد اولیه از منابع به محل کارگاه لنگ‌بافی | ص ۲۰
– معیارهای سنجش و انتخاب مواد اولیه‌ی صنعت لنگ‌بافی | ص ۲۰

فصل سوم. کارگاه لنگ‌بافی
– توصیف فضای کارگاه لنگ‌بافی | ص ۲۳
– وضعیت کارگاه‌های لنگ‌بافی خانگی | ص ۲۴
– وضعیت کارگاه‌های لنگ‌بافی خارج از منزل | ص ۲۵

فصل چهارم. ابزارشناسی هنر- صنعت لنگ‌بافی
– دستگاه لنگ‌بافی | ص ۲۷
– ابزارهای مورد استفاده در لنگ‌بافی | ص ۳۴
– ابزارهای چله‌دوانی | ص ۳۵
– ابزارهای رنگرزی | ص ۳۵

فصل پنجم. مراحل اجرایی هنر- صنعت لنگ‌بافی
– مراحل و شیوه‌ی بافت لنگ | ص ۳۸
– تقویم زمانی کار | ص ۴۳
– چگونگی تقسیم کار | ص ۴۴
– ساعات کار | ص ۴۴

فصل ششم. منابع انسانی تولید در هنر- صنعت لنگ‌بافی
– موقعیت شغلی استادکاران لنگ‌بافی | ص ۴۶
– موقعیت شغلی کارگران در کارگاه لنگ‌بافی | ص ۴۶
– جنس و سن لنگ‌بافان | ص ۴۷
– رابطه‌ی استاد- شاگردی در هنر-صنعت لنگ‌بافی | ص ۴۸
– پیش‌کسوت‌ها و اساتید شاخص هنر-صنعت لنگ‌بافی | ص ۴۸

فصل هفتم. محصولات تولیدی کارگاه لنگ‌بافی
– نام، جنس و ابعاد محصولات تولیدی کارگاه لنگ‌بافی | ص ۵۳
– نقوش و طرح‌های مورد استفاده، الگوهای کار و چگونگی انتقال به محصول تولیدی دستگاه لنگ‌بافی | ص ۵۴
– خط‌نوشته در لنگ دست‌باف | ص ۵۴
– نوع کاربرد و استفاده از تولیدات کارگاه لنگ‌بافی در شوشتر و در سایر مناطق | ص ۵۵

فصل هشتم. مسائل اقتصادی هنر-صنعت لنگ‌بافی
– نوع و میزان سرمایه‌گذاری ثابت و متغیر در هنر-صنعت لنگ‌بافی | ص ۵۹
– دست‌مزد استادکاران و دیگر عوامل انسانی تولید لنگ دست‌باف | ص ۵۹
– چگونگی تولید و توزیع و عرضه و فروش لنگ دست‌باف | ص ۶۰
– چگونگی ارزیابی قیمت‌های لنگ‌های تولیدشده | ص ۶۱

فصل نهم. جایگاه و منزلت اجتماعی هنر- صنعت لنگ‌بافی
– جایگاه هنر- صنعت لنگ‌بافی در جامعه | ص ۶۳
– ارزش و اعتبار لنگ دست‌باف در منطقه‌ی تولید | ص ۶۳
– جایگاه و منزلت تولیدکننده‌های لنگ دست‌باف در منطقه‌ی تولید | ص ۶۴

فصل دهم. آسیب‌شناسی هنر- صنعت لنگ‌بافی
۱- مطالعات جامع به منظور آسیب‌شناسی هنر-صنعت لنگ‌بافی | ص ۶۶
۱- مطالعات امکان‌سنجی حیات مجدد و ادامه‌ی فعالیت پایدار در هنر-صنعت لنگ‌بافی با توجه به داده‌های مطالعات آسیب‌شناسی | ص ۶۷

فصل یازدهم. زمینه‌های فرهنگی هنر-صنعت لنگ‌بافی
– واژه‌ها، اصطلاحات رایج، افسانه‌ها، حکایات و ضرب‌المثل‌ها در هنر- صنعت لنگ‌بافی | ص ۸۶
– نقوش رایج در لنگ دست‌باف؛ نمادشناسی و معانی مربوطه | ص ۸۹
– آموزش در هنر-صنعت لنگ‌بافی | ص ۸۹
– دین و مذهب در هنر-صنعت لنگ‌بافی | ص ۸۹
ف

صل دوازدهم. مراحل اجرایی و عملیاتی در احیای هنر-صنعت لنگ‌بافی شوشتر
– سیاست‌های پشتیبانی به منظور احیای هنر-صنعت لنگ‌بافی | ص ۹۴
– تعیین و بیان ضرورت احیای هنر-صنعت لنگ‌بافی برحسب شرایط اقتصادی | ص ۹۸
– تعیین و بیان ضرورت احیای صنعت لنگ‌بافی برحسب شرایط فرهنگی و هنری | ص ۱۱۱
– زمان‌بندی راه‌اندازی کارگاه تولیدی در قالب طرح‌های بلندمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت | ص ۱۱۴
– فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم به‌منظور احیای پایدار صنعت لنگ‌بافی | ص ۱۳۴

فصل سیزدهم. طرح‌ها و عکس‌ها | ص ۱۳۶
منابع و مآخذ ۱۷۸
پیوست‌ها
پیوست ۱. کتاب‌شناسی‌ شوشتر | ص ۱۸۲
پیوست ۲. نشانی‌ها | ص ۱۸۴
پیوست ۳. فهرست موضوعات و منابع تصاویر | ص ۱۸۵
پیوست ۴. فهرست فنوتیک آوایی | ص ۱۹۱