تدوین استاندارد ملی

در جهان پیشرفته‌ی کنونی، رعایت استاندارد و ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات، پیش‌شرط ورود به میدان رقابت و رمز ماندگاری در بازارهای جهانی است.
سازمان ملی استاندارد ایران، به‌عنوان تنها مرجع رسمی کشور، وظیفه‌ی تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ایران را به‌عهده دارد. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‏المللی بهره‌گیری می‌شود.
تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه‌ی صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود.
پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته‌ی ملی مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.
در نیم قرن گذشته، صنایع دستی به‌عنوان یکی از زمینه‌های فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، عامل مؤثری در توسعهی همه‌جانبهی کشورهای در حال رشد شناخته شده‌است. تاجایی که می‌توان بحث جهانی‌شدن و حفظ گسترش جایگاه هویت ملی و تمدن اصیل را در مقوله‌ی صنایع دستی قرار داد.
با چنین وصفی، ضروری است با تدوین استاندارد رشته‌های صنایع دستی، معیارها و ضوابط کیفی محصولات صنایع دستی و عوامل وابسته را با حفظ ویژگی‌های منحصربه‌فرد، تعیین نموده و در جهت پشتیبانی، حفظ و استمرار تولید محصولات صنایع دستی، گامی مهم برداشت.
از فواید استانداردسازی محصولات صنایع دستی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کسب جایگاه مناسب صنایع دستی کشور در رتبه‌بندی جهانی؛ سهولت در گسترش تجارت بین‌المللی محصولات صنایع دستی؛ ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر برای محصولات؛ ارتقای کیفیت تولید، خدمات و رشد صادرات محصولات؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید و توسعه‌ی پایدار صنایع دستی؛ افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولید و خدمات صنایع دستی؛ تأمین سلامت، رفاه، ایمنی و اطمینان مصرف‌کنندگان؛ جلوگیری از تولید، صدور و فروش محصولات نامرغوب؛ افزایش و بهبود ارزش هنری و کیفیت محصولات و … .
تدوین استاندارد رشته‌های صنایع دستی، معمولاً در چهار قالب ویژگی‌ها، آیین کار، واژه‌ه‌نامه و روش آزمون انجام می‌شود.

در این صفحه، نمایۀ استانداردهایی که توسط من و با همکاری گروهی از پژوهشگران و کارشناسان گرایش‌های گوناگون صنایع دستی ایران تدوین و تصویب شده، ارائه شده‌است: