استاندارد ملی «شیشه‌گری با حرارت مستقیم- ویژگی‌ها و آیین کار»

عنوان استاندارد: صنایع دستی – شیشه‌گری با حرارت مستقیم- ویژگی‌ها و آیین کار
(Handicrafts – Lampworking – Specifications and Code of practice)
شماره‌ی ثبت: ۲۲۴۹۹
چاپ اول: ۱۳۹۶
مشخصات ظاهری: ۴۴ صفحه، رنگی/ دارای تصویر و جدول.
محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، این‌جا کلیک کنید)
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران
مجری: عباس رحیمی
ناظر: سازمان ملی استاندارد ایران

روش گردآوری داده‌ها: میدانی- کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های استادکاران شیشه‌گری با حرارت مستقیم پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون شیشه‌گری با حرارت مستقیم
– مشاهده و بررسی در رشته‌ی شیشه‌گری با حرارت مستقیم

فهرست مطالب:
– پیش‌گفتار
 – مقدمه
۱- هدف و دامنۀ کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- ویژگی‌های ابزارهای تولید
۵- ویژگی‌های مواد اولیه
۶- ویژگی‌های محصول نهایی
۶-۱- ساختار
۶-۲- ابعاد
۶-۳- مقاومت
۶-۴- عیبهای ظاهری
۷- ویژگی‌های طرح، نقش و رنگ‌بندی
۸- آیین کار تولید
۸-۱- طراحی محصول شیشه‌ای
۸-۲- برش و آماده‌سازی لوله‌های شیشه‌ای
۸-۳- آماده‌سازی تجهیزات و محیط کار
۸-۴- برش‌دادن میله و لولۀ شیشه‌ای
۸-۵- پرداخت‌ حرارتی لبه‌های لولۀ شیشه‌‌ای
۸-۶- ایجاد خمیدگی در میلۀ شیشه‌ای
۸-۷- ایجاد خمیدگی شدید در لولۀ شیشه‌ای
۸-۸- متصل‌کردن میله‌های شیشه‌ای به‌ یکدیگر
۸-۹- اتصال میلۀ شیشه‌ای به لولۀ شیشه‌ای
۸-۱۰- ایجاد نوک دوکی‌شکل در لولۀ شیشه‌ای
۸-۱۱- مسدود‌کردن انتهای لولۀ شیشه‌ای
۸-۱۲- ایجاد حباب کروی در میانۀ لولۀ شیشه‌ای
۸-۱۳- ایجاد حباب کروی در انتهای لولۀ شیشه‌ای
۸-۱۴- اتصال‌ لولۀ شیشه‌ای به بدنه
۹- بسته‌بندی
۱۰- نشانه‌گذاری
۱۱- راهنمای نگه‌داری محصول
-پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونه‌های محصول شیشۀ حرارت مستقیم
– پیوست ب (الزامی) ویژگی‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه شیشه‌گری با حرارت مستقیم
کتاب‌نامه

دبیر: عباس رحیمی (کارشناسی صنایع دستی / کارشناسی ارشد عکاسی)؛ عضو هیئت علمی دانشگاه / موسسۀ پژوهش هنر برزان
رئیس: حمیده حقیقی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
سایر اعضای کمیسیون‌های فنی:
– محمد انشایی (کارشناسی اقتصاد)؛معاون صنایع دستی- ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران
– کاظم پهلوان (دیپلم)؛ هنرمند شیشه‌گر- عضو مستقل
– مینا دایی (کارشناسی ارشد شیمی)؛ کارشناس- ادارۀ کل استاندارد استان خوزستان
– هادی دولت‌پناه (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ هنرمند شیشه‌گر- موسسۀ پژوهش هنر برزان
– فاطمه رنجبر (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– محمد شریف‌زادگان (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)؛ عضو هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان
– معصومه صلاحی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- معاونت صنایع دستی ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
– مانیا غضنفری (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان
– محمدحسین فانوسچی (دیپلم)؛ هنرمند شیشه‌گر- عضو مستقل
– فرهاد فلاح (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ رئیس گروه حمایت از تولید- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– آتوسا کیخسروانی (کارشناسی مرمت بناهای تاریخی)؛ مسئول آموزش- معاونت صنایع دستی استان تهران
– حمید محمدپور (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ مدرس- دانشگاه جامع علمی و کاربردی

معرفی شیشه‌گری با حرارت مستقیم ، هدف و دامنه‌ی کاربرد استاندارد:
شیشه‌گری با حرارت مستقیم، یکی از گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران است. در این گرایش، با استفاده از حرارت مستقیم چراغ گازسوز مخصوص، لوله‌ها و یا میله‌های شیشه‌ای حرارت‌دهی شده و با کاربرد ابزارهای دستی، محصولات گوناگونِ کاربردی و تزیینی تولید می‌‌شود.
شیشه‌گری با حرارت مستقیم در سال‌های آغازین تأسیس دانشگاه تهران، از کشورهای اروپایی وارد ایران شد و با نام «لمپ‌ ورکینگ» به‌منظور تولید ظروف و وسایل آزمایشگاهی در این دانشگاه آموزش داده شد.
به‌تدریج و با گسترش این گرایش در میان داتشجویان رشتۀ شیمی، برخی از شیشه‌گران آزمایشگاهی به جنبه‌ها و امکانات زیباشناختی و هنری آن توجه کرده و به تولید محصولات هنری با این تکنیک پرداختند.
امروزه از لوله‌ها و میله‌های شیشه‌ای برای تولید ظروف و اشیای کاربردی و تزیینی استفاده می‌شود.
شیشه‌گری با حرارت مستقیم، به‌عنوان یکی از گرایش‌های صنایع دستی ایران دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ از این‌رو تدوین استانداردهای ملی مربوط به این محصول به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای ضرورت و اهمیت یافته است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های ابزارهای تولید، مواد اولیه، محصول نهایی، طرح و نقش، آیین کار تولید، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری محصولات شیشه‌گری با حرارت مستقیم است.
این استاندارد برای شیشه‌گری با حرارت مستقیم کاربرد دارد.
این استاندارد برای‌‌ سایر گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای کاربرد ندارد.