استاندارد ملی «حرمی‌بافی لرستان- ویژگی‌ها و آیین کار»

نام طرح: استاندارد ملی ایران؛ صنایع دستی – حرمی‌بافی لرستان- ویژگی‌ها و آیین کار
Handicrafts – Harami Weaving – Specifications and Code of practice
شماره‌ی ثبت: ۱۱۷۰۱
چاپ اول: ۱۳۹۶
مشخصات ظاهری:
۵۵ صفحه، رنگی/ دارای تصویر و جدول.
محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، این‌جا کلیک کنید)
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان
مجری: عباس رحیمی
ناظر: سازمان ملی استاندارد ایران

روش گردآوری داده‌ها: میدانی- کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های حرمی‌بافان لرستان پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون حرمی‌بافی لرستان؛
– مشاهده و بررسی در رشته‌ی حرمی‌بافی لرستان.

فهرست مطالب:
پیش‌گفتار
مقدمه
۱- هدف و دامنۀ کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- ویژگی‌های ابزارهای تولید
۵- ویژگی‌های مواد اولیه
۶- ویژگی‌های محصول نهایی
۶-۱- ساختار
۶-۲- ثبات رنگ
۶-۳- ابعاد
۶-۴- عیب‌های ظاهری
۷- ویژگی‌های طرح، نقش‌مایه‌ها و رنگ‌بندی
۷-۱- طرح و نقش‌مایه‌ها
۷-۲- ترکیب‌بندی رنگی
۸- آیین کار تولید
۸-۱- آماده‌سازی مواد اولیه
۸-۲- چله‌دوانی (کاردوانی)
۸-۳- چله‌کشی (چله‌پیچی/ تا‌کشی)
۸-۴- ماسوره‌پیچی
۸-۵- بافندگی
۸-۶- ریشه‌تابی
۹- بسته‌بندی
۱۰- نشانه‌گذاری
۱۱- راهنمای نگه‌داری محصول
پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونه‌های محصول حرمی-
کتابنامه

دبیر: عباس رحیمی (کارشناسی صنایع دستی / کارشناسی ارشد عکاسی)؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
رئیس: حمیده حقیقی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
اعضای کمیسیون‌های فنی:
– افشین باباحسینی (کارشناسی صنایع دستی)؛ سرپرست- معاونت صنایع دستی استان لرستان
– عباس حمزه‌ای (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- معاونت صنایع‌دستی استان لرستان
– مینا دایی (کارشناسی ارشد شیمی)؛ کارشناس- ادارۀ کل استاندارد استان خوزستان
– فاطمه رنجبر (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– احسان زعیم (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس- اتحادیۀ صنایع دستی استان لرستان
– اکبر شجاعی (دیپلم)؛ هنرمند حرمی‌باف- عضو مستقل
– معصومه صلاحی (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان
– فرزانه عادلی (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ کارشناس- ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
– فرهاد فلاح (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ رئیس گروه حمایت از تولید- معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– محمدمهدی متولی طاهر (کارشناس ارتباط تصویری)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان
– حمید محمدرضا فام (کارشناسی ارشد نقاشی)؛ کارشناس- موسسه پژوهش هنر برزان
– مهدی نعمتی دارمرود (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ کارشناس- عضو مستقل
– حمید نیک‌اعتقاد (دیپلم) ؛ هنرمند حرمی‌باف- عضو مستقل
– کیاوش نیک‌اعتقاد (کارشناسی روان‌شناسی) هنرمند حرمی‌باف- عضو مستقل
– مجید نیک‌اعتقاد (دیپلم)؛ هنرمند حرمی‌باف- عضو مستقل

معرفی حرمی‌بافی لرستان ، هدف و دامنه‌ی کاربرد استاندارد:
حرمی‌بافی، یکی از گرایش‌های نساجی سنتی ایران و بومی استان لرستان است که در آن، با استفاده از دستگاه پارچه‌بافی دووَردی، منسوجی از جنس الیاف پشم گوسفند و با نقش‌مایه‌های سادۀ هندسی بافته‌می‌شود.
منسوج حرمی در ابعاد و طرح‌های متنوع‌ به‌عنوان زیرانداز، پادری، روفرشی، رویۀ پشتی، سجاده و محصولات مشابه تولید و عرضه می‌شود.
ازآنجا که منسوج حرمی به‌عنوان یکی از محصولات صنایع دستی کشور، دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ تدوین استاندارد ملی مربوط به این محصول به‌منظور حفظ و توسعۀ آن ضرورت یافته است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد اولیه، ساختار محصول نهایی، ابزارهای تولید، آیین کار تولید، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری محصولات حرمی‌بافی است.
این استاندارد برای حرمی‌بافی مطابق با ویژگی‌های مشخص‌شده، کاربرد دارد.
این استاندارد برای‌‌ سایر گرایش‌های نساجی سنتی ایران کاربرد ندارد.