استاندارد ملی «عبابافی- ویژگی‌ها»

عنوان استاندارد: صنایع دستی- عبابافی– ویژگی‌ها
Handicrafts – Weaving Abā– Specifications
شماره‌ی ثبت: ۱-۲۱۱۳۸
چاپ اول: ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری: ۵۴ صفحه، رنگی/ دارای تصویر و طرح.
محل انتشار: وب‌سایت سازمان ملی استاندارد ایران (برای دریافت فایل پی.دی.اف.، این‌جا کلیک کنید)
کارفرما: اداره‌ی کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
مجری: عباس رحیمی
ناظر: سازمان ملی استاندارد ایران

روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های عبابافان پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های مختلف عبابافی.
– مشاهده و بررسی در رشته‌ی عبابافی.

عبابافی

فهرست مطالب:
– پیش‌گفتار
– مقدمه
– هدف و دامنۀ کاربرد
– مراجع الزامی
– اصطلاحات و تعاریف
– ابزارهای تولید
– ویژگی‌ها
– ویژگی مواد اولیه
– ویژگی‌های محصول نهایی
– ساختار
– طرح و نقش
– رنگ‌بندی
– مقاومت
– ابعاد
– عیب‌های ظاهری
– بسته‌بندی
– نشانه‌گذاری
– راهنمای محصول
– پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونۀ محصولات عبا
– پیوست ب (آگاهی‌دهنده) کتاب‌نامه

دبیر: عباس رحیمی؛ (کارشناس صنایع دستی/ کارشناس ارشد عکاسی)/ عضو هیئت علمی دانشگاه / مدیرعامل موسسه‌ی پژوهش هنر برزان
رئیس: محمد شریف‌زادگان؛ (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان
ویراستار: فریده مواجی (کارشناسی مهندسی کشاورزی)؛ رئیس ادارۀ نظارت بر اجرای استاندارد ادارۀ کل استاندارد استان بوشهر

اعضای کمیسیون‌های فنی:
– مجید برقانی، (کارشناسی ارتباط تصویری)؛ کارشناس موسسه‌ی پژوهش هنر برزان
– محمد تبریزی؛ (کارشناسی ارتباط تصویری)؛ کارشناس موسسه‌ی پژوهش هنر برزان
– حبیب آزمون؛ هنرمند عباباف
– طیبه توکلی‌زاده؛ (کارشناسی ارتباط تصویری)؛ کارشناس موسسه‌ی پژوهش هنر برزان
– حمیده حقیقی؛ (کارشناس صنایع دستی / کارشناس ارشد پژوهش هنر)؛ مدیرعامل مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
– سمیه خسروی‌راد؛ (کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی) کارشناس اداره‌ی کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان
– مژده دائی؛ (کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی)؛ کارشناس
– مینا دائی؛ (کارشناسی ارشد شیمی)؛ کارشناس ادارۀ کل استاندارد استان خوزستان
دهداری، نصرالله؛ عضو مستقل- هنرمند عباباف
– منصوره رضوی؛ (کارشناسی ارشد مردم‌شناسی) کارشناس اداره‌ی کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان
– فاطمه رنجبر؛ (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس مسئول استاندارد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– زهرا شاهرخی (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس موسسه پژوهش هنر برزان
– معصومه صلاحی؛ (کارشناسی صنایع دستی) کارشناس معاونت صنایع‌دستی استان خوزستان
– فرزانه طاهری‌نیا؛ (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ مدرس دانشگاه- دانشگاه جامع علم و کاربردی
– نسرین غزنوی؛ (کارشناسی ارشد صنایع دستی)؛ معاون صنایع دستی استان خوزستان
– لاله فیروزی‌مقام؛ (کارشناسی صنایع دستی)؛ کارشناس موسسه پژوهش هنر برزان
– فرحناز قاضیانی؛ (کارشناسی طراحی و دوخت)؛ کارشناس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– امیرعباس کاویانی‌نیا؛ معاونت توسعۀ مدیریت ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
– مصیبی، فاطمه؛ (کارشناسی صنایع دستی)؛ مدرس دانشگاه- دانشکدۀ هنر دانشگاه شهرکرد
– ناصری، مینا؛ (کارشناسی طراحی فرش)؛ کارشناس- موسسۀ پژوهش هنر برزان

معرفی عبابافی خوزستان، هدف و دامنه‌ی کاربرد استاندارد:
عبا‌بافی خوزستان، یکی از رشته‌های نساجی سنتی ایران است که در آن، با دستگاه پارچه‌بافی دو- وردی، منسوجی ساده‌بافت از جنس الیاف پشم گوسفند بافته‌می‌شود.
منسوج عبا برای تهیۀ تن‌پوشی ساده، بلند و بدون آستین‌‌ با همین نام استفاده می‌شود که به‌صورت لباس رسمی مردان عرب و روحانیان مسلمان و همچنین، به‌عنوان یکی از کالاهای صادراتی به خارج از کشور کاربرد دارد.
منسوج عبا در خوزستان، در دو نوع تابستانی و زمستانی بافته‌می‌شود و در مناطق مذهبی کشور و بازار‌های کشور‌های عرب‌نشین حوزۀ خلیج‌فارس، شهرت و اعتبار‌ ویژه‌ای دارد.
ازآنجا که عبا معروف‌ترین لباس محلی مردان عرب ایران و اصلی‌ترین لباس روحانیان بوده و دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ تدوین استانداردهای ملی مربوط به این محصول به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای اهمیت است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد اولیه، ابزارهای تولید، ساختار محصول نهایی، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری در رشته‌ی عبابافی خوزستان است.
این استاندارد برای رشته‌ی عبابافی خوزستان کاربرد دارد.
این استاندارد برای‌‌ سایر رشته‌های نساجی سنتی ایران کاربرد ندارد.