دانش‌نامه‌ی صنایع دستی

هریک از مناطق و استان‌های کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و قدمت تاریخی، از صنایع‌دستی گوناگونی برخوردار است. برنامه‌ریزی صحیح، مهم‌ترین مسئله در جهت حفظ و رونق صنایع دستی هر منطقه است و یکی از ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین بخش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی در این زمینه، بهره‌گیری از بانک اطلاعات و آماری جدید، قابل اعتماد و دقیق است.
تهیه و تدوین دانش‌نامه‌ی صنایع دستی، با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات در این حوزه و لزوم برنامه‌ریزی برای حفظ، احیا و توسعه‌ی صنایع دستی هر استان، ضروری به نظر می‌رسد.
بی‌شک دانش‌نامه و اطلس صنایع دستی، راه‌گشای بسیاری از مشکلات و مسائل مربوط به صنایع دستی است. همچنین مسیر توسعه‌، تهدیدات، فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف صنایع‌دستی استان‌ها را تعیین نموده و آمادگی لازم برای حرکت در مسیر توسعه‌ی این بخش را فراهم می‌کند.
مهم‌ترین مقوله‌هایی که در دانش‌نامه و اطلس صنایع دستی استان‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند، به این شرح است: پیشینه‌ی تاریخی استان؛ تقسیمات کشوری استان؛ مردم‌شناسی استان؛ گردشگری استان؛ باستان‌شناسی استان (اماکن تاریخی، موزه‌ها و …)؛ پتانسیل‌های اقتصادی استان؛ کلیات صنایع دستی استان؛ جایگاه اجتماعی صنایع دستی استان؛ چکیده ی پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون صنایع دستی استان؛ آسیب‌شناسی صنایع دستی استان؛ راهکارهای ارتقای صنایع دستی استان؛ معرفی فروشگاه‌های محصولات صنایع دستی استان؛ معرفی هنرمندان نمونه‌ی صنایع دستی استان؛ عملکرد نهادهای صنایع دستی استان؛ معرفی کارگاه‌های اداره‌ی صنایع دستی استان؛ نشان مرغوبیت ملی محصولات صنایع دستی استان؛ نشان مرغوبیت بین‌المللی (یونسکو) محصولات صنایع دستی استان؛ صادرات محصولات صنایع دستی استان؛ ثبت معنوی صنایع دستی استان؛ بسته‌بندی محصولات صنایع دستی استان؛ آموزش صنایع دستی استان؛ نقوش بومی استان؛ بررسی صنایع دستی استان‌های همجوار؛ معرفی دقیق و جزء‌به‌جزء جنبه‌های مختلف تمام رشته‌های صنایع دستی بومی و غیربومی استان؛ بانک اطلاعاتی کارگاه‌های صنایع دستی استان؛ بانک اطلاعاتی نقوش استان؛ بانک اطلاعاتی محصولات استان؛ بانک اطلاعاتی صنعتگران استان؛ بانک اطلاعاتی کارآفرینان و دست‌اندرکاران صنایع دستی استان و …

دانش‌نامۀ جامع صنایع دستی خوزستان

دانش‌نامۀ صنایع دستی کودکان