مستندنگاریِ صنایع دستی چوبی در معماری لرستان

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۹۹
مشخصات ظاهری: قطع A4، صحافی با جلد گالینگور، ……. صفحه، رنگی / به همراه عکس و جدول.
محل نگه‌داری: معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان لرستان +++ مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
کارفرما: معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان لرستان
پژوهشگر: عباس رحیمی

روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع و مآخذ:
-……….

فهرست مطالب:

……….