ثبت شهر ملی/ جهانی صنایع دستی

ثبت مناطق تولید صنایع دستی به‌عنوان شهرهای ملی صنایع دستی، یکی از عوامل تأثیرگذار در زمینۀ شناساندن و رونق‌بخشی به گرایش‌های صنایع دستی و ارائۀ مطلوب محصولات در بازارهای داخلی و خارجی است. همچنین، يکي از اساسي‌ترين بحث‌هاي اقتصادي در دنياي امروز برندسازي است که زمينه توجه مردم و گردشگران را نيز فراهم مي کند، ثبت ملي شهرها و روستاها در قالب صنايع دستي، گردشگران را از سردرگمي نجات مي‌دهد و باعث مي‌شود هر گردشگر براي خريد صنايع دستي مورد نظر خود يک مکان و منطقه خاص را مورد توجه قرار دهد.
از سويي ثبت ملي شهرها و روستاهاي صنايع دستي اشتغال پايدار، انتقال و ارتقاي فرهنگ‌ها و درنهايت توسعه پايدار را به همراه مي‌آورد. در همين راستا و براي بهره‌وري از اين ظرفيت بزرگ، در چند سال گذشته چندين شهر و روستاي کشورمان عناويني ملي در زمينه صنايع دستي براي خود کسب کرده‌اند.
براساس آیین‌نامه‌های موجود، کلیۀ شهرهای کشور به‌طور مستقل می‌توانند با توجه به وجود یک رشتۀ صنایع دستی که در سطح ملی و جهانی شهرت قابل قبول داشته باشد، نامزد دریافت عنوان «شهر ملی صنایع دستی» و سپس «شهر جهانی صنایع دستی (world craft city)‌ » شوند.
لازم به ذکر است اعتبار شهر جهانی به مدت 4 سال بوده و پس از طی مدت 4 سال و به شرط رعایت ایجاد همۀ استانداردها و ایجاد ویژگی‌های مندرج در دستورالعمل‌های مربوطه، این عنوان قابل تمدید خواهد بود.
همچنین، پیش‌شرط ثبت هر شهر به‌عنوان شهر جهانی صنایع دستی این است که قبل از آن به‌عنوان شهر ملی صنایع دستی ثبت شده‌باشد.
از میان مزایای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی ثبت شهر ملی صنایع دستی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– معرفی محصولات در سطح ملی و جهانی
– فروش محصولات در سطح ملی و جهانی
– تبدیل‌شدن به برند ملی و بین‌المللی
– رونق کسب و کار هنرمندان و صنعتگران
– معرفی زوایای فرهنگی آن جامعه
– استوارشدن پایۀ ملی فرهنگی صنایع دستی جامعه در سطح بین‌المللی.

در این صفحه، نمایۀ پروندۀ شهرهایی که توسط من و با همکاری گروهی از پژوهشگران و کارشناسان گرایش‌های گوناگون صنایع دستی ایران به عنوان شهر ملی صنایع دستی تنظیم و ثبت شده، ارائه شده‌است:

پروندۀ ثبت دزفول؛ شهر ملی کپوبافی

پروندۀ ثبت اهواز؛ شهر ملی مینای صبی

پروندۀ ثبت شوشتر؛ شهر ملی احرامی‌بافی

پروندۀ ثبت رُفَیِع؛ شهر ملی بوریابافی

پروندۀ ثبت بروجرد؛ شهر ملی ورشوسازی

Scroll to Top